Latest News

Summer Serenade

Date Posted: 04 June 2017

Summer Serenade / Serenâd yr Hâf

Band: Hot Strings Café

Date/ Dyddiad: 16th July 2017 Time/ Amser: 15.00-18.00

Venue: The Old Vicarage, Llantwit Major CF61 1FB Lleoliad: Yr Hen Ficerdy, Llanilltud Fawr, CF61 1FB

Ticket Price/ Pris tocyn: £10.00 (Includes / Cynnwys: BBQ, salad, one drink and music).

Tickets from/ Tocynnau: Annette Dobbs: annettedobbs40@gmail.com; tel/ffôn: 01446 735130

Siân Tesni: sian.tesni@btinternet.com tel/ffôn: 07790618068

All proceeds in aid of Vale for Africa / Yr elw at Y Fro am Affrica 

Buy Tickets Online: 

https://www.eventbrite.co.uk/e/summer-serenade-serenad-yr-haf-tickets-35378865138